zámek Orlice

Tvrz Orlice

Graficke pismenko Tvrz se nachází na okraji města Letohradu uprostřed přírody. Sídlo vzniklo pravděpodobně na konci 13. století, v 16. století pak byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po odstěhování šlechty z Orlice v roce 1650 na kyšperecký zámek, byl objekt upraven pro hospodářské účely. Koncem 20. století byly do areálu tvrze přistavěny autodílny a objekt tvrze 40 let chátral. V roce 2008 Tvrz Orlici zakoupila společnost EYWAN s.r.o., která zahájila práce pro obnovu celého areálu. Po dokončení revitalizace v červnu 2012 vznikl na východě Čech nový turistický cíl, který návštěvníkům nabízí nejen prohlídku opravené Tvrze s originálním gotickým a renesančním sklepením, sbírkou zbraní, funkční historickou knihtiskařskou dílnou a dalšími expozicemi, ale i restauraci, středověkou krčmu a ubytování (otevřena je prohlídková trasa A - Zámecký okruh, B - Knihařská dílna a kniha, C - Kouzelný les a D - Archeologie). Historický objekt s vzácně zachovalými stavebními částmi z období gotiky, renesance, baroka a klasicismu je kulturní památkou. Zajímavé je především neporušené sklepení z doby vzniku tvrze, nově objevené zdivo původní přízemní části, které naznačuje původní větší čtyřprostorový objekt. Zachovalá figurální sgrafitová výzdoba na vnější omítce renesanční věži zámku potvrzuje výjimečnost tohoto sídla mezi venkovskými sídly v celých Čechách. Pod současnou podlahou se skrývá původní hradební zeď tvrze z konce 13. století o šířce 2,1 m a byl objeven 400 let utajený středověký sklep. Při archeologickém průzkumu bylo nalezeno velké množství fragmentů kachlů ze všech stavebních období tvrze. Také nálezy nástěnných maleb z druhé poloviny 16. století nemají v celém regionu východních Čech za posledních 60 let obdoby.

 
Graficke pismenko Tvrz prvně připomínaná v predikátu Ivana z Orlice v souvislosti s lánovou vsí Orlicí v roce 1361. Po roce 1406 získali tvrz do majetku Strachotové z Kralovic po něm Ludvík Suda z Řeneč. Po roce 1650 byla tvrz využívána k hospodářským účelům jako sýpka.
 
Graficke pismenko Hospodářský dvůr byl zrušen kolem r. 1924 a většina okolních budov byla zbořena. Po roce 1968 byla budova využívána jako sklad. Dnes je její část obydlena.

Text: popis
1.10. 2006 - Anna Motlová