K textu o historii hradu:

"zdá se, že s jeho případným obranným využitím se v době nástupu palných zbraní už vážně nepočítalo: dokladem je jak poloha na ostrohu, obklopeném vyššími polohami, tak například roubenné patro vstupní brány hospodářského dvora." 1/ hrad Stránov byl stavěn až v roce 1463 - tedy v době běžného užívání palných zbraní. 2/ na ostrohu je položen proto, že jde vlastně původně o tvrz - ostatně zdejší krajina ani jiné umístění neumožňuje. Pokud jde o vyšší polohy, hrad je chráněn mohutnou dělovou baštou, umístěnou právě v té vyšší poloze 3/ roubenné patro vstupní věže pochází někdy z let 1850-80, kdy bylo nutné věž snížit kvůli statice. Původní gotická věž měla dvě kamenná patra, z boků ji pravděpodobně chránily dvě předsunuté střelecké bašty.

Text: historie
19.4. 2011 - Rasken