Graficke pismenko Areál se skládá z velkého hospodářského dvora. Vstup do něj umožňuje patrová pozdně gotická brána, jejíž patro je i přes pevnostní dojem roubené. Kromě řady zajímavých objektů (zejména barokní sýpka) jsou hlavní pozoruhodností dvora staré lípy a dvouřadá alej velkých platanů.

 
Graficke pismenko Hospodářský dvůr klesá směrem k zámku, na severní straně nižší části stojí nedávno opravený kostel sv. Václava s  původně vodárenskou věží.
 
Graficke pismenko Přes hluboký šíjový příkop přechází dvojobloukový kamenný barokní most, kterým se vstupuje do vlastního zámku. Ten má půdorys lichoběžníka, v jihozápadním rohu stojí velká šestiboká věž. Vzhled ostatních budov a zejména jižního arkádového křídla pochází převážně z novorenesanční přestavby, interiéry jsou silně poznamenány úpravami pro dětský domov.
 
Graficke pismenko Velká věž si zachovala řadu pozdně gotických detailů (klenby, ostění oken a portálů), pod novodobou jehlancovou střechou se ukrývá původní kamenná helmice. V jejím nejvyšším patře najdeme dosud vodní reservoár, prostor mezi helmicí a střechou opanovala kolonie kavek obecných. Řada pěšin a cest umožňuje projít i někdejší anglický park, jehož součástí jsou i příkopy a bývalé parkány (hradby zanikly v době existence dětského domova, kdy jejich stav ohrožoval zdraví chovanců).

Text: popis
6.3. 2011 - Ivan Grisa