Graficke pismenko Příjezd k zámku od silnice I/16 vede po místních komunikacích obce Jizerní Vtelno, je označen tabulkami. Vlastní vjezd do areálu umožňuje panelová komunikace, proražená severně od dnes neprůjezdné pozdně gotické brány. Ve spodní části hospodářského dvora u zámeckého kostela se nachází parkoviště (bez poplatku).

 
Graficke pismenko Autobusové spojení do Jizerního Vtelna funguje jen v pracovních dnech, nejbližší železniční zastávka Krnsko na trati Praha - Turnov se nachází necelé 2 km východně, lze buď použít žlutou turistickou značku přes Dolní Krnsko, nebo jít přes Horní Krnsko k novému hřbitovu, sejít pod zvonicí ke zdejšímu kostelu (viz kostel sv. Jiří) a po silnici do Strenice dojít k zahrádkářské kolonii pod zámkem. Zde je možno přejít po dřevěné lávce Strenický potok a parkem vystoupat pěšinou k jižním arkádám zámku.
 
Graficke pismenko Vzhledem k probíhající rekonstrukci zámku jsou podmínky pro návštěvníky improvisované: pokladna se nachází v zámecké hospodě, která působí značně rázovitě, ale důvod k obavám není.

Text: turistické
6.3. 2011 - Ivan Grisa