Zámek Nový Stránov

Graficke pismenko Nejstarším panským sídlem v prostoru dnešního zámku byla zřejmě tvrz, po níž se roku 1429 píše Bohuněk ze Stránova. Po odeznění zmatků hustitských a následných válek si na ostrohu nad Střednickým potokem nechal postavit Ješek ze Sovojovic hrad, na který navazoval rozsáhlý hospodářský dvůr. I když byl objekt při svém rozšíření roku 1463 vybaven jednoduchým opevněním a vysokou šestibokou věží, zdá se, že s jeho případným obranným využitím se v době nástupu palných zbraní vzhledem k poloze na ostrohu, obklopeném vyššími polohami, už vážně nepočítalo. Hlavním úkolem bylo zřejmě poskytnout dostatečný prostor pro hospodářské zázemí a pohodlné bydlení majitele, i když jistou míru ochrany mohla poskytnout bašta na předhradí.

 
Graficke pismenko V letech 1545–89 patřilo panství Berkům z Dubé, po nich Biberštejnům a Slavatům. Někdy v této době proběhla renesanční přestavba, která dala objektu definitivně charakter zámku. Za třicetileté války přešel do majetku pánů von Lissau (z Lisova), později se zde vystřídalo několik dalších rodů. Roku 1767 nachal Jan Václav Příchovský z Příchovic upravit renesanční sýpku a vodárenskou věž na kostel sv. Václava. Od roku 1864 patřil areál Waldstein-Wartenbergům, za nichž dostal zámek svou dnešní podobu podle projektu Josefa Schulze.
 
Graficke pismenko Posledními soukromými majiteli byla od roku 1917 rodina Šimonkova (viz též Houska a Lobeč), které byl zámek zabaven roku 1948. Hospodářskou část (včetně kostela) od té doby spravovalo místní JZD, v zámku byl po rekreačním středisku SNB od roku 1955 umístěn dětský domov. Zatímco zámek sice utrpěl řadou utilitárních úprav zejména v interiérech, jeho technický stav se v zásadě podařilo udržet. Horší situace panovala v hospodářském dvoře, kde několik objektů zmizelo zcela, kostel se po požáru stal ruinou.
 
Graficke pismenko Po roce 1990 se větší část areálu vrátila do rukou rodiny posledních majitelů. Po odchodu dětského domova začala rekonstrukce zámku a kostela. Stav většiny objektů hospodářského dvora je bohužel stále povážlivý.

Text: historie
6.3. 2011 - Ivan Grisa, dle T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri 2000