zámek Napajedla

Starý zámek

Graficke pismenko Roku 1611 koupil Napajedla od Mola z Modřic příslušník starého štýrského rodu Jakub z Rottalu. První Rottalové postavili v Napajedlích v polovině 17. století barokní zámek (tzv. starý zámek), který nenavazoval na tvrz, ale byl vybudován v městečku a sloužil jako panské sídlo až do vybudování nového zámku. Byla to jednopatrová barokní budova, v jejíž horní části byly obytné prostory a dole vězení.

 
Graficke pismenko Když v druhé polovině 18. století byl v Napajedlích postaven nový zámek, sloužila stará budova potřebám správy panství. V r. 1876 byly přízemní místnosti přeměněny na sýpky, jiné na kanceláře a byty pro zaměstnance. Do prvního poschodí vedly dřevěné schody. Další část budovy (č. p. 75) sloužila jako věznice (přízemí), zatímco v prvním a v druhém poschodí, které bylo přistavěno v r. 1898, sídlil soudní a berní úřad. V r. 1925 získalo celou budovu starého zámku olomoucké arcibiskupství (dnes odborná škola), jen č. p. 87 zakoupila městská spořitelna, která budovu v r. 1936 zbourala a na jejím místě postavila vlastní objekt.

Text: historie
19.6. 2014 - Ladislav Hosák a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I. - Jižní Morava, Svoboda, Praha 1981