zámek Moravské Budějovice

Muzeum řemesel Moravské Budějovice

Graficke pismenko Moravské Budějovice náležely k borovskému zeměpanskému zboží, které bylo v 15. století lenním vlastnictvím (od konce 15. století svobodným) rodu Borovských z Lichtenburka. Jindřich z Lichtenburka prodal v r. 1522 město bratrům Zdeňku a Burianu z Valdštejna. Protože Vadštejnové měli několik krásných sídel v okolí, neměli zájem o další sídlo v Budějovicích. Zdeňkovi z Valdštejna bylo panství v r. 1623 pro účast na stavovském povstání z l. 1618 – 1620 zkonfiskováno a v r. 1626 darováno plukovníku Hanibalu ze Schaumburku. Hanibalův dědic, hrabě Rudolf Jindřich ze Schaumburku, který měl vleklé spory s měšťany, vystavěl v l. 1666 – 1672 na Dolním náměstí na místě čtyř renesančních měšťanských domů nový barokní zámek. K jeho stavbě bylo částečně použito stavebního materiálu z hradu. Rovněž původní stará radnice, kterou charakterizují renesanční psaníčková sgrafita a renesanční portál s letopočtem 1592, byla architektonicky pojata do zámeckého areálu, aniž by její podstata byla porušena. Zámek je dvoupatrová obdélníková stavba s věží, honosným barokním portálem, hlavním schodištěm a štukovými sály. Hrabata ze Schaumburku vlastnila Budějovice do r. 1736, kdy je koupil hrabě František Václav Wallis. V držbě toho rodu byl zámek až do r. 1924, kdy jej Josef Wallis odkázal Anně Marii Schafgotschové (1945).

Text: historie
21.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava