Bývala to vodní tvrz...

Graficke pismenko Ves Mokrosuky patřila od 14. století k velhartickému panství. Poprvé se uvádí r. 1418 (zmínka o mlýnu). R. 1542 se připomíná ve vsi dvůr. R. 1579 ji koupil od Václava Vintíře z Vlškovice zbohatlík Volf Gothart Pergler z Perglasu a vystavěl si v ní (nebo jeho syn) renesanční tvrz obehnanou zavodněným příkopem. Volfův syn Václav Otakar byl sice po Bílé hoře pro účast na stavovském povstání z l. 1618 – 1620 souzen, ale dosáhl dopuštění. Mezitím byli v Mokrosukách ubytováni vojáci Baltazara Marradase a z užitku tohoto statku jim plynul žold. R. 1628 byl výnos ze statku používán pro pluk Maritna de Hoeff-Huerty. Nakonec získal statek sestávající z tvrze, dvora a vesnic Mokrosuk, Čermné, Lešišova a Nemanic Humprecht Račín z Račína.

 
Graficke pismenko Výsledky hospodaření po třicetileté válce nebyly valné a Račín se zadlužil. Jeho dcera Apolena Lidmila, provdaná hraběnka Althanová, převzala statek dočasně do vlastní správy a r. 1679 jej odevzdal svému bratru Arnoštu Vojtěchu Račínovi. Od té doby byly Mokrosuky spojeny s panstvím Hrádek.

Text: historie
13.7. 2003 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy