Graficke pismenko Zámek je tvořen nevýraznou dlouhou obdélnou jednopatrovou budovou, obracející se jižním desetiosým průčelím do dvora a zahrady a severním vstupním do polí. Celek kryje polovalbová střecha, prolomená mladšími podkrovními vikýři. Na západě i východu se ke kratším průčelím přimykají přízemní kratší přístavky. V patře v západní části zámku by se měly nacházet patrné zbytky původní zámecké kaple. Bývalý dvůr se nenachází v těsném sousedství zámku, ale východně od něj. Zámek prochází postupnými opravami.

Text: popis
19.9. 2016 - Jan P. Štěpánek dle F. Musil: Neznámé zámky Moravy a Slezska, 2015