Graficke pismenko Existence původní gotické tvrze v období 13.-14. století nebyla dosud přesvědčivě doložena.

 
Graficke pismenko Nová tvrz, později přestavěná na zámek, vznikla v prostoru dvora až za Lobkoviců někdy na konci 16. století. Jako panské sídlo byla dále upravována Malovci kolem roku 1663 a ještě později Vchynskými z Vchynic, za nichž byly v jižní části dvora nově vystavěny i budovy kovárny a sýpky. Nad vchodem do sýpky v  nádvorním průčelí je podnes osazena kamenná deska s letopočtem 1722 a erbem Vchynských. V katastrální mapě z roku 1840 je bývalé panské sídlo zobrazeno jako obdélná budova s přístavkem přiloženým k jihozápadnímu nároží, tento přístavek se však do dnešních dnů nedochoval.
 
Graficke pismenko V současné době je patrová budova bývalého sídla ve velmi vážném stavu, zdivo je staticky narušené a bohužel se nedávno propadla střední část valbové střechy, takže zkáza objektu nyní postupuje velice rychle. Je tedy značně nejisté, zda – jak uvádí v Encyklopedii českých tvrzí Jiří Úlovec – bude vůbec možné provést stavební průzkum památky ještě dříve, než zcela zanikne.

Text: popis
7.11. 2006 - © J. Úlovec (in Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, ARGO 2000)