Graficke pismenko Rychle chátrající zříceniny zámku v Maříži leží v zanedbaném a opuštěném parku na východním konci obce. Při pohledu na poměrně málo zachovalé zbytky zámku se ani nechce věřit, že po druhé světové válce byl ještě několik let využíván jako kulturní zařízení. Osudným se mu však stalo poválečné vystěhování obyvatel a zřízení pohraničního pásma. Podle informací tu zůstala jen jedna cikánská rodina a pár starších lidí. Do vesnice se tak vrátil život až po změnách po roce 1989. Dodnes však jsou v ostrém kontrastu polozbořené domy s těmi nově zrekonstruovanými. Díky tomu má vesnice své zvláštní kouzlo.

 
Graficke pismenko Na místě zámku stávala původně starší tvrz, která stála pro obranu na poměrně nevýhodném místě. Chráněna byla kratším srázem k potoku jen na severovýchodě, ostatní strany byly zcela jistě chráněny příkopem a valem. Po nich však dnes nejsou ani památky, zanikly jistě důsledkem úprav v okolí zámku pro parkové účely. Ze zámku dnes stojí ve zříceninách do výše prvního patra jeho nejmladší západní část, která je podsklepená a sklepení na první pohled slouží místním jako smetiště. V letních měsících je k tomu zřícenina zámku tak zarostlá, že by je kolemjdoucí snadno přehlédl. Navíc původní cesta, která k zámku vede je už autem těžko průjezdná a téměř nepoužívaná.
 
Graficke pismenko Podle vyobrazení na fotografii z roku 1920 měl zámek nepravidelný obdelníkový půdorys, v jeho severozápadním a jihozápadním nároží stály polygonální věžovité stavby, v protilehlých rozích zdá se stály také, ovšem měly okrouhlý tvar. Zhruba uprostřed dispozice vystupuje cibulovitá střecha patrně další věže. Bloková dispozice zámku měla rozměry 26 x 12m.

Text: turistické
22.7. 2005 - Roman Řezáč