Zámek Maříž trochu jinak - opravy k úvodnímu článku, resp. popisu

Graficke pismenko V článku je nesprávně uvedeno, že ze zámku zůstala "jeho nejmladší západní část", správně je právě že nejstarší část zámku - nejstarším jádrem tohoto dílu je patrně podélně dvojtraktová část - 17,5m x 12m, která byla zpola podsklepena dvojicí sklepů zaklenutých snad ještě renesančními valenými klenbami s výsečemi (pozůstatek původní tvrze?), zbylá část traktu je barokní (bez udání zdroje se hovoří o přestavbě v r. 1717). Plán této částí zámku naštěstí objevil L.Svoboda - přízemí a sklepů. Další nepřesností je, že bloková dispozice zámku měla rozměry 26x12m, tyto rozměry měla tato zachovaná západní část zámku (v protilehlých rozích s polygonálními věžemi s krčky). Zámek byl podstatně větší, protože měl ještě i východní část (zde stály v protilehlých rozích také polygonální věže, ale bez krčků - ne válcové, jak je zase nepřesně uvedeno). A uprostřed v severovýchodním průčelí měl zámek ještě zmíněnou další hranolovou věž, jejíž báň je vidět na starších vyobrazeních zámku. Východní část zámku, zmíněné polygonální věže na obou stranách a hranolová věž byly postaveny někdy po r. 1824 (pravděpodobně v pol. 19. století).

 
Graficke pismenko Bohužel i částečná nepřesnost je v knize J.Úlovce - Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, kde autor uvádí, cituji: opuštěná, vykradená a zdevastovaná stavba stála již počátkem roku 1951 částečně ve zříceninách; ještě téhož roku byla beze zbytku zbořena.
 
Graficke pismenko Zámek však ještě sloužil podle pamětníků jako letní pionýrský tábor a pak byl předán státnímu statku, který přivodil postupnou destrukci.
 
Graficke pismenko Po postupné destrukci zůstala stát velká věž uprostřed spolu se starší částí. To potvrdil ve svém svědectví geodet "jk" (zaměstnanec v té době geodézie v Č. Budějovicích), pracující v r. 1968 na dokumentaci pro památkáře (dle jeho slov byl už objekt značně zdevastovaný, bez oken a dveří, pouze na střeše ještě byla docela zachovaná krytina). Věž, vystavěná z cihel, byla okolními obyvateli rozebrána na stavební materiál - před revolucí (1989) definitivně zbořena buldozerem. Kdežto s likvidací zbylého zdiva napomohli v 80. letech francouzští filmaři, kterým byli pozůstatky "zapůjčeny" s tím, že v rámci scenáře k natáčení válečného filmu budou odstřeleny!!
 
Graficke pismenko Také původní 50 let zanedbávaný anglický park byl díky občanské iniciativě revitalizován. Na základě veřejného plánování byla realizována záchrana parku respektující, jak jeho historickou podobu, tak jeho současnou přírodní hodnotu (viz hezké fotky v obrazové galerii od D. Dohňanského). Staré stromy, keřové a bylinné patro (významný biotop v krajině Slavonicka), tvoří ostrov ohraničený čtyřmi rybníky, dvěma potoky a mokřadem. Impozantní modřínová alej, skupina 300 let starých dubů a upravená kašna.

Text: historie
28.2. 2017 - Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech,J.Úlovec,Libri 2000, Zaniklé hrady ,zámky a tvrze Moravy a Slezska,F.Musil,M.Plaček,Libri 2003, Zaniklé obce a objekty 2007 Jaroslav Špiroch