Graficke pismenko Ves v Mačicích se poprvé připomíná v r. 1359 jako majetek vladyky Dobeše. Před r. 1420 se zakoupili v Mačicích bratři Heřman a Vojtěch Horčicové z Prostého. Vojtěchův vnuk Jan se spojil se Zdeňkem Malovcem a oba působili okolním městům značné škody. Proto krajská hotovost svolaná proti škůdcům přepadla r. 1520 mačickou tvrz a vypálila jí i s vesnicí. Jan tvrz nejspíš znovu vystavěl a žil v ní ještě 1535.

 
Graficke pismenko Před r. 1581 koupili Mačice bratři Březští z Ploskovic. Za nich byla tvrz přestavěna v renesančním slohu.
 
Graficke pismenko R. 1629 byl mačický statek úředně prodán, sestával se z tvrze, dvora a 2 vesnic. Statek koupil Zdeněk Ježovský z Lub. R. 1687 převzala Mačice Žofie Dorota Ježovská a r. 1702 prodala Mačice Terezii Marii Malovcové. R. 1724 byla tvrz s příslušenstvím prodána Janu Arnoštu Šiškovi z Jamolic. Na starou mačickou tvrz se patrně vztahuje záznam v tereziánském katastru z r. 1757, kde se popisuje jako malý vrchnostenský dům.
 
Graficke pismenko Buď ještě první držitel statku, nebo jeho nástupce, syn Arnošt, přestavěl tvrz v zámek, o němž je první zmínka z r. 1804. Další majitelé statku na zevním pohledu nic nezměnili.
 
Graficke pismenko Ve 2.pol. 20. století byl zámek využíván jako byty.

Text: historie
29.6. 2014 - Hrady,zámky a tvrze v Čechách a na Moravě, Jižní Čechy, kolekt.aut., nakl.Svoboda 1986, Jaroslav Špiroch