Graficke pismenko Dřevěná budova zámečku byla postavena r. 1902 na jižním svahu šumavského Boubína Janem Nepomukem ze Schwarzenbergu. Objekt sloužil jako základna při lovech; doloženy jsou zde pobyty příslušníků schwarzenberské knížecí rodiny i jejich hostí. V sousedství vznikla rovněž chata pro služebnictvo a kaple sv. Huberta, vysvěcená v r. 1905. Když došlo v rámci první pozemkové reformy k záboru boubínských lesů, dal kníže Schwarzenberg v r. 1931 lovecký zámeček rozebrat (všechny stavební části zámečku byly pečlivě zakresleny a očíslovány) a přenést do Staré obory u Hluboké nad Vltavou, kde byla znovu sestavena a rozšířena přístavbou; podle projektu stavitele Dědka byla přistavěna hospodářská budova. Spolu s ním se přestěhovala i kaple sv. Huberta, později zaniklá. V současné době (r. 2020) znovu obnovena.

 
Graficke pismenko Za druhé světové války byla v zámečku umístěna ozdravovna pro rekonvalescenty z řad prominentů SS. Po ukončení války a ještě v padesátých letech 20. století sloužila budova jako středisko výcviku lesních dělníků, pak proběhla rozsáhlá rekonstrukce a v letech 1958-1959 se tady konaly první kursy pro výcvik loveckých psů. Přístavba z třicátých let byla r. 1978 zcela stržena a nahrazena novým objektem, respektujícím původní styl. V r. 2000 byl celý objekt komplexně zrekonstruován. Dnes ho spravuje ministerstvo zemědělství a stejně jako celá obora není ani tato budova běžně přístupná veřejnosti.

Text: historie
5.8. 2014 - Českobudějovicko,I.levý břeh Vltavy, D.Kovář,nakl.Veduta,2008,Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka, Daniel Kovář, Historicko-vlastivědní spolek v Č.Budějovicích, 2011, Jaroslav Špiroch