zámek Louka

Starý zámek

Graficke pismenko Hrad měl pravidelnou čtyřúhlou dispozici mírně lichoběžníkovitého půdorysu situovanou na hraně nízké říční terasy řeky Dyje. Nádvoří hradu bylo sevřeno mezi dvě delší obdélné budovy tvořící severní a jižní fronty hradu. Uprostřed zbylých průčelí byly situovány dvě mohutné hranolové věže. Východní věž, obrácená ke klášteru, měla funkci vstupní brány. Pravděpodobně západní z věží byla vystavěna stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic a pojmenována po staviteli hradu, opatu Přibyslavovi. V jejím patře byla vysvěcena kaple sv. Barbory. Nejpozději do konce 16. století byla i východní a západní průčelí dostavěna budovami, které obě věže pohltily. Přesto ještě ve 2. čtvrtině 18. století obě věže tvořily dominanty hradu. Na vedutě kláštera z této doby je hrad zobrazena jako čtyřkřídlá budova se dvěma výraznými věžemi. Západní věž vystupuje nad hřeben východního křídla a je zakončena jehlancovou střechou. Věž západní tvoří mohutnou stavbu s bosovanými nárožími, kterou zakončuje jednoduchá atika. Krom patrového jižního křídla jsou ostatní budovy dvoupatrové a výškově sjednocené. Do nádvoří je východní křídlo otevřeno arkádami.

 
Graficke pismenko Později v polovině 18. století byl objekt hradu výškově sjednocen, věže strženy a komplex získal jednoduchou barokní podobu.

Text: popis
8.7. 2009 - Jan P. Štěpánek