Graficke pismenko První zmínka o vsi je z roku 1318. Počínaje Mikšem z Lojovic, který zemřel r. 1388, připomínají se vladykové z Lojovic.

 
Graficke pismenko Tvrz v Lojovicích se poprvé připomíná v r. 1509, kdy byl jejím majitelem Petr Břízský z Břízy. Manželka Jana Břízského, Anna Břízská z Losu r. 1596 odkázala svůj majetek dceři Alžbětě Beřkovské z Břízy, která se svým manželem Jindřichem Beřkovským ze Šebířova přestavěli lojovickou tvrz v renesanční sídlo. Pozůstatky tvrze jsou dodnes patrné ve zdivu pravého křídla zámku.
 
Graficke pismenko Od roku 1622 se majitelé Lojovic rychle střídali až je r. 1710 získal lékař Jan František Löw z Erlsfeldu. Löwův syn Jan Josef započal r. 1750 s přestavbou renesanční stavby a vystavěl trojkřídlý jednopatrový barokní zámek. Byl kryt mansardovou šindelovou střechou s vykýřky. Mohutnější pravé křídlo završila věžička. Součástí novostavby byla kaple P. Marie, která zabírala větší část levého zámeckého křídla. U zámku byla zřízena zahrada obehnaná kamennou zdí.
 
Graficke pismenko Jan Josef Löw z Erlsfeldu r. 1779 Lojovice prodal a opět se majitelé rychle střídali. Roku 1869 získal zámek továrník František Ringhoffer a zámek sloužil jako jedno ze sídel členů rodiny. Do dnešní podoby byl zámek upraven v l. 1902 – 1903, kdy byla zrušena kaple a přeměněna v obytné místnosti, šindelová krytina byla nahrazena taškovou a byla opravena barokní fasáda.
 
Graficke pismenko Po roce 1948 zámek sloužil léčebným účelům a bylo zde umístěno jedno z oddělení fakultní nemocnice v Praze. Později zde byla umístěna léčebna drogově závislých.
 
Graficke pismenko V současné době je zámek opraven, je v soukromých rukou a pro veřejnost je nepřístupný.

Text: historie
9.2. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha a okolí, Nakladatelství Svoboda 1984