Graficke pismenko Litultovice-menší trojkřídlý patrový zámek s připojenou dvoupatrovou budovou, která vznikla přestavbou ze starší tvrze. Zámek je ukázkovým příkladem zvládnutí jednoduché klasicistní úpravy. Právě tato jednoduchost dodává zámku s přilehlým parkem kouzlo.

 
Graficke pismenko Tvrz byla postavena zemany z Litultovic a první zmínka o ní je z roku 1446. Byla podobně jako jiné statky v okolí lénem olomouckého biskupa. Na počátku 16. století získali litultovické léno Stoškové z Kounic, kteří tuto tvrz někdy před polovinou století přestavěli do podoby jednoduché dvoupatrové blokové stavby se dvěma nárožními okrouhlými věžemi. Při stavbě zámku byla tvrz dodatečně renesančně zaklenuta. Ve sklepech jsou klenby valené, v přízemí je dochována klenba renesanční, jejíž hrany lemují pásové štuky.
 
Graficke pismenko Změna v názorech na bydlení během pouhých padesáti let je pěkně patrná ze stavby renesančního zámku s odhmotněnou nádvorní arkádovou lodžií, která byla provedena do roku 1609 Bítovskými z Bítova. Oblouky arkád, které lemují nádvoří po obou křídlech budovy jsou zdobeny sgrafiti a v přízemí jsou neseny okosenými hranolovými pilíři. V patře zámku jsou použity rovné toskánské sloupky na hranolových postamentech, které spojuje plný parapet. Renesančně zaklenuto bylo snad pouze přízemí. Původní úprava plochých stropů v patře se skrývala pod pozdějšími klasicistními podhledy. Při rekonstrukci zámku v letech 1972-79 došlo k jejímu uvolnění.
 
Graficke pismenko V době baroka byla nově upravena štuková výzdoba a nová mansardová střecha. Hlavní proměnu zámek prodělal až v na počátku 19. století, kdy dostal sjednocující klasicistní fasádu, která i přes svou střízlivost a jednoduchost působí velkým estetickým a příjemným dojmem. Ten umocňuje průčelí zdoběné jednoosým rizalitem se sloupovým portikem, průběžné římsy a malá vížka v ose průšelí. Arkády bhužel nejsou úplně otevřené, ale kryté sklem.

Text: turistické
24.2. 2005 - jps7, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (M. Plaček)