Graficke pismenko Ves Libořice se poprvé připomíná v r. 1333, ji získal klášter v Roudnici nad Labem. Ten tu postavil tvrz, která se připomíná v r. 1338. V roce 1386 tvrz změnila majitele a od té doby se majitelé velmi často střídali, až je v r. 1718 získal hrabě František Josef Šlik. Ten dal r. 1737 starou tvrz přestavět na barokní zámek. V l. 1739 – 1847 zámek vlastnila hrabata z Klebersberku. Hrabě Václav z Klebersberku provedl po r. 1780 další úpravy zámku a v jeho okolí vybudoval park. Dnes je již park zrušen.

 
Graficke pismenko Od Klebersberků koupil libořický zámek erfurtský měšťan Reichbach a v r. 1872 jej prodal žateckému majiteli pivovaru Antonínu Dreherovi.
 
Graficke pismenko Další úpravy zámku byly provedeny v r. 1924, které zachovaly barokní ráz zámku alespoň na zámeckém průčelí. V druhé pol. 20. stol. patřil zámek státnímu statku který zde měl své kanceláře. I v současné době je součást zemědělskému podniku.

Text: historie
20.3. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984