Graficke pismenko Původní obec Hluboké od roku 1395 náleželo rajhradskému klášteru. V místech dnešního zámku stávala klášterská ovčírna. Počátkem 18. století byla přestavěna na poplužní dvůr. Opat rajhradského kláštera Otmar Konrad nechal roku 1770 přestavět dvůr na jednoduchý, pozdně barokní lovecký zámeček. Sloužil k pobytu opata při lovech. Roku 1776 byla proti zámku v parku postavena kaple, zasvěcená sv. Anně. V  průběhu 19. století nebyl zámek moc využíván a postupně začal chátrat. Roku 1884 nechal opat Benedikt Korčian zámek opravit, zmodernizovat a rozšířil jej na své letní sídlo.

 
Graficke pismenko Klášteru náležel až do roku 1948. V druhé pol. 20. století zámek připadl MNV Lesní Hluboké a v současnosti jsou jeho vlastníkem Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové. Využívám však není a postupně začíná chátrat.
 
Graficke pismenko U zámku stojící kaple sv. Anny je opravená a na její svátek je zde sloužena mše a veřejnosti je tehdy přístupná. Na stěnách kaple jsou vymalovány obrazy ze života sv. Anny.

Text: historie
25.7. 2007 - Pavel Vítek - zdroj - www.mesta.obce.cz