Graficke pismenko První zmínka o Kyjovicích se datuje k roku 1430, kdy obec byla majetkem kláštera Hradisko u Olomouce. V 16.století se stali vlastníky Tvorkovští z Kravař, poté Pražmové z Bílkova a v roce 1656 získal Kyjovice rod Kalkreuthů. V držení obce se dále střídaly hrabata Falkenhainů a  Stolberg-Stolberů. Po zrušení patrimoniálního zřízení patřily Kyjovice k okresu Bílovec a od roku 1960 k okresu Opava. V letech 1979 až 1990 se připojily k Pusté Polomi a po roce 1990 získaly opět samostatnost.

 
Graficke pismenko V letech 1669-1807 patřil statek v Kyjovicích baronům z Kalkreuthu. Původně zde stával jen panský dům, krytý šindelovou střechou. Dnešní zámek je novostavba. Nechal jej postavit původně v barokním slohu v roce 1783 baron Quido Antonín z Kalkreuthu při již stojících hospodářských staveních. V první polovině 19. stol. za hraběte Arnošta Augusta Falkenhaina z Glošku byl zámek přestavěn v empírovém slohu. Za hrabat Falkenhainů byl také založen park. Za dalších majitelů, hrabat Stolbergů byla věnována pozornost zejména parku. Po válce byla rodina Stolbergových se zámku vystěhována. Zámek sloužil různým školským institucím a od roku 1967 je v zámku umístěn domov důchodců.

Text: historie
4.2. 2006 - L.P. podle Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava