Graficke pismenko Obec Kyjovice leží asi 17 km západně od středu krajského města Ostravy při silnici II/465. Vlastní zámek z 18. stol., dnes v empírovém slohu, se nachází v jihovýchodní části obce na malém návrší obklopen zámeckým parkem.

 
Graficke pismenko Dnešní vzhled zámku pochází z posledních stavebních úprav, provedených v první polovině 19. stol. za hraběte Arnošta Augusta Falkenhaina z Glošku. Jedná se o jednopatrovou klasicistní budovu, obdélníkového tvaru s mansardovou střechou. Obě průčelí s rizality zakončenými štítem. K jižní straně zámku přilehají hospodářské budovy.
 
Graficke pismenko Zámek obklopuje park o rozloze asi 7 ha, založený již koncem 18. stol. Později za Stolbergů začal být park osazován vzácnými dřevinami, se kterými prováděl Bedřich Stolberg v období mezi první a druhou světovou válkou celkem úspěšně aklimatizační pokusy. Poblíž zámku se nacházejí dvě barokní plastiky, socha sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána z konce 18. stol.
 
Graficke pismenko V současnosti sídlí v zámku domov seniorů. Areál zámku s přírodně krajinářským parkem je volně přístupný, do samotné budovy zámku však vstup není dovolen.

Text: turistické
4.2. 2006 - L.P.