Popis Kunzova

Graficke pismenko Neogotický zámeček (hrádek) má podobu šestibokého areálu obehnaného vysokou kamennou zdí a věží, kulatými frankovacími věžemi či minimálně arkýřem v každém z nároží. Zeď hrádku je na mnoha místech prolomena okny s gotickými oblouky. Jihovýchodní vstupní části dominuje monumentální vstupní brána s gotickým obloukem, doplněná po stranách dvojicí kamenných lvů držících erby Moravy a Slezska. Nad portálem brány je umístěn velký nápis KUNZOV a erb Čech – lev. V horní části portálu brány je stylizovaná (padací) mříž. Po levé straně brány je situován branka se vstupem pro pěší, nad níž je v oválném otvoru umístěna kamenná sova. Při levé straně branky, v nároží vystupující věžice, je na vystupujícím podstavci umístěna socha středověkého rytíře ve zbroji. Podél jižní fronty se k hradbě zevnitř přimyká hlavní obytná budova s krásným litinovým zábradlím, schodiště na pavlač i  pavlače samotné. Jihozápadnímu nároží dominuje štíhlá válcová frankovací věžice. V severozápadním nároží stojí obdélná věž. Ta je zajímavá figurami čertů, černokněžníka a čarodějnice vyvedených ve štuku fasády. Severní nároží tvoří další okrouhlá věžice s ochozem. Východnímu nároží dominuje vystupující arkýř s gotickými střílnami. Mezi ním a vystupující okrouhlou věžicí při pravé straně hlavní brány se k vnitřnímu líci obvodové hradby přimyká další, tentokrát provozní budova. Další, nízká budova se k hradbě přimyká ve středu severní fronty nádvoří. Celý objekt je umístěn na úpatí svahu, tomu muselo být terasami přizpůsobeno i samotné nádvoří. Budovy uvnitř dvora jsou doplněny reliéfy draků.

Text: popis
6.2. 2008 - Jan P. Štěpánek