Graficke pismenko Ve druhé polovině 13. stol. již na místě zámku stávala tvrz v majetku Drslaviců. Další informace jsou až z druhé poloviny 14. stol., kdy obec a tvrz vlastnil plzeňský měšťan Nussl a později Václav Točník. Rod Točníků panství vlastnil až do roku 1621. Ve druhé polovině 17. stol. se stal majitelem panství František z Vrtby. Syn jeho bratra František Václav v roce 1732 přestavěl tvrz na barokní jednopatrový zámek. Rod Vrtbů vlastnil zámek až do roku 1830 a zámek za jejich vlastnictví prošel ještě jednou přestavbou v letech 1811 – 1812. Tato přestavba již neměnila celkovou dispozici zámku. Poslední z rodu Vrtbů odkázal majetek knížeti Janu Karlovi z Lobkovic. Lobkovicové vlastnili zámek až do roku 1948.

 
Graficke pismenko V období budování komunismu vlastnil zámek státní podnik Škoda Plzeň a byl zde internát, přičemž došlo k naprostému zničení interiérů i k rozkradení mobiliáře. Později byl převeden do majetku Domovů mládeže v Plzni a od roku 1974 byl zámek v majetku Západočeského muzea v Plzni. Zámek i park byly udržovány podle představ socialistických úředníků a výše poskytovaných peněz socialistickým státem, podle toho také pustl.
 
Graficke pismenko V roce 1994 byl zámek vrácen původním vlastníkům, odhadované náklady na rekonstrukci činí více než 120 mil. Kč.

Text: historie
17.6. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy