Graficke pismenko Vesnice Kopaniny (Krugsreut) byla založena pravděpodobně již ve 12. či 13. století. Roku 1315 je uváděna jako majetek Feiltschů ze Sachsgrünu. Nedlouho poté ji získali Neubergové a přičlenili k panství hradu Neuberg (Podhradí). V roce 1413 jsou Kopaniny poprvé uváděny jako majetek Zedtwitzů, v jejichž vlastnictví zůstaly až do 20. století.

 
Graficke pismenko Pozdně gotické panské sídlo z přelomu 15. a 16. století zde bylo pravděpodobně vybudováno za Jana ze Zedtwitz. Stavebně historický průzkum v jádru objektu objevil konstrukce dvou gotických budov. Panské sídlo jedné z větví rodu Zedtwitz bylo na počátku 17. století přestavěno do podoby pozdně renesančního zámku s výraznými nárožními věžemi. V souvislosti s poškozením během třicetileté války proběhla v letech 1677 až 1678 za Josefa Adama ze Zedtwitz rekonstrukce a zámek byl rozšířen o nové křídlo zvané Nový dům. Po roce 1767 byla část areálu zbořena, zámek zejména přišel o nárožní věže. K dalším úpravám docházelo v 19. století, areál však měl stále charakter panského sídla, včetně přilehlé zámecké zahrady.
 
Graficke pismenko Zásadní devastace přišla po roce 1945, kdy budova přešla do vlastnictví státního statku. K poslední devastaci došlo v roce 2007, kdy zchátralé budovy vyhořely. Roku 2010 byly Kopaniny zařazen na seznam nemovitých kulturních památek. Od roku 2013 probíhá rekonstrukce.
 
Graficke pismenko Z celého bývalého zámeckého areálu v Kopaninách jsou dnes v nadzemních konstrukcích dochována pouze torza čtyř budov. Nejzachovalejší je budova na severozápadním nároží, obsahující torza dvou pozdně gotických až renesančních budov, velmi pravděpodobně pocházejících z původní kopaninské tvrze.

Text: historie
20.11. 2019 - Milan Caha (zdroj: https://pamatkovykatalog.cz)