Lesní panny

Graficke pismenko Na rozcestí v Konopišti vede jedna cesta rovnou do zámku, druhá - nyní silnice - pod zámek.

 
Graficke pismenko Tam stával domek pro sloužícího ze zámku. Domek rozboural poslední majitel zámku. Zbyla z něho pouze část. Zbořeništěm vede nyní cesta do obory. Cesta do zámku vedla dříve kolem domku, nyní míří tím místem kde stával. Do tohoto domku, dokud ještě stával, nastěhoval se nový sloužící se svou rodinou. V noci byl však probuzen hlomozem a dupotem nad střechou. Vyhlédl na silnici i na cestu, ale nic nespatřil. To se opakovalo skoro každou noc. Proto se svěřil sousedům v Konopišti. Ti mu vyprávěli, že je to hluk a dupod od bílích lesních pannen, které se tam prohánějí na srncích. Hluk se opakoval neustále až do doby, kdy se majitel zámku Lobkovic, oženil. Jeho manželka byla zbožná a dobročinná a štědře udílela almužnu chudým a potřebným. Tu pozorovali prý obyvaleté zámku, že od té doby ustával dupod, až konečně přestal úplně.

Text: pověsti
27.4. 2003 - LUBOŠ