Graficke pismenko Zámek byl vybudován v renesančním slohu na místě nebo poblíž starší tvrze na samém začátku 17. století tehdejším majitelem panství Jan Hilebrantem Lickem z Rýzmburka. Na průčelích bylo nové sídlo ozdobeno arkádami, omítky pokrývaly sgrafity. Přízemní místnosti zámku byly z větší části zaklenuty křížovými klenbami bez žeber. Ještě před dokončením stavby prodal Jan Hilebrant z Rýzmburka v r. 1604 koldínský statek s dalšími dvěma vesnicemi Markétě Zejdlicové ze Šengeldu. V r. 1605 byla stavba dokončena. Svědčí o tom letopočet nalezený na jižním průčelí zámku při opravě fasády ve 20. století. V r. 1637 zakoupila koldínský statek Anna z Oppersdorfu, manželka majitele častolovického panství Oty z Oppersdorfu. Koldínský zámek posléze přestal sloužit jako panské sídlo a změnil se v pouhé obydlí úředníka, který spravoval místní dvůr a statek. Při dělení oppersdorfských statků v r. 1682 je koldínský zámek uváděn jako zachovalá budova obsahující různé světnice, včetně kaple a vinopalny. O dva roky později Oppersdorfové z důvodu neutěšené finanční situace prodali Koldín i Častolovice Tomáši Černínovi z Chudenic. Koldínské zboží tehdy trvale splynulo s častolovickým panstvím. V r. 1694 koupil Častolovice s veškerým příslušenstvím od Tomáše Černína Adolf Vratislav ze Šternberka. Šternberkové dali v průběhu 18. a 19. století koldínský zámek několikrát upravit, aby lépe vyhovoval obytným účelům. Při tom byly zazděny ozdobné arkády v přízemí a zrušena kaple. Zámek v Koldíně byl ve vlastnictví Šternberků až do r. 1924, kdy jej v rámci první pozemkové reformy získal J. Zámečník. Nový majitel dal zámeckou budovu opravit a sám v ní bydlel. V r. 1952 objekt přešel do majetku JZD Mostek. Naštěstí sloužil koldínský zámek jen k bytovým účelům a jako jídelna. Od druhé poloviny 70. let byl prázdný. Nyní je nově opraven v soukromém vlastnictví. Zámek stojí na východním okraji vsi v areálu velkého dvora. Je to jednopatrová budova obdélníkového půdorysu.

Text: historie
3.1. 2006 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /VI – Východní Čechy/ - Nakladatelství Svoboda 1984