Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi Kojátky (Kojatka) pochází z roku 1358, kdy je připomínán vladyka Diva z Kojátek. V roce 1412 náležela ves rodu z Bánic. Je tedy možné, že již v té době zde stál nějaký opevněný dvorec či tvrz. Většinou se však uvádí vznik tvrze až v 16. století jako renesanční stavby za Krčmů z Koněpas. V roce 1603 postoupil Jan Šebor Krčma z Koněpas tvrz se vsí Kryštofu Martínkovskému z  Rosic. Poté se majitelé rychle střídali, protože šlo o malý nevýznamný statek, který zahrnoval pouze Kojátky. Později byla tvrz přestavěna na barokní zámeček.

 
Graficke pismenko Od roku 1660 vlastnili Kojátky příslušníci rodu Sedlnických z Choltic. Po smrti Jana Štefana Sedlnického v roce 1693 prodali jeho synové Antonín František a Vilém Hynek panství rytíři Bernardu Bravanskému z Chobřan. V roce 1754 koupil panství Karel Josef baron Polzer. Po jeho smrti vlastnil panství Arnošt svobodný pán Locella a po něm jeho syn Karel. V roce 1803 koupila panství Terezie kněžna z Arensberka, rozená Windischgrätzová. V té době měl zámeček a dvůr č. p. 14. a k jeho severovýchodní straně přiléhala zahrada. V roce 1832 odkoupil majetek rytíř Jan z Mannerů, jenž nechal v roce 1834 přestavět zámeček na jednoduchou jednopatrovou klasicistní budovu s kaplí, ve které se nacházel obraz Matky Boží Čenstochovské (dnes umístěn v Městskému muzeu Bučovice). Říšský rytmistr Arnošt Manner, nechal zámecké křídlo s kaplí přestavět na sýpku a ubytovnu pro čeledíny. Majetkem rodu Mannerů panství zůstalo až do roku 1908. Jako poslední majitelé zámečku v Kojátkách jsou uváděni Rýmerové a po nich přešel majetek do vlastnictví státu. V roce 1930 statek zanikl. V následujících letech byl zámeček značně zmodernizován, upraven na byty a sklady a částečně zbořen.

Text: historie
2.2. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I., https://cs.wikipedia.org , Hrady a zámky na Moravě a další