zámek Kočovce

kaštieľ Taberov, Rakovského kaštieľ

Graficke pismenko Kočovce byly původně rozděleny na Velké a Malé Kočovce. Velké Kočovce patřily panství hradu Beckov a Malé Kočovce vlastnilo několik zemanských rodin. Kromě Kočovských to byla rodina Kálnických, Rakoľubských, Dubnických a Príleských. Právě podžupan Príleský si v roce 1730 nechal postavit současný barokní zámek (kaštieľ). Od roku 1871 zámek vlastnil rod Rakovských. Nejznámějším z nich byl botanik, ovocnář a šlechtitel Gejza Rakovský (1845-1911), který dal v roce 1873 provést úpravu parku podle návrhu profesora Velicha z Budapešti. V roce 1880 nechal rozšířit a upravit také zámek. Zřejmě někdy v té době byla postavena rodinná hrobka Rakovských. Posledním soukromým majitelem byl Anton Rakovský, jemuž byl majetek v roce 1948 zabaven a sloužil jako zemědělská škola. V roce 1963 se stal kulturní památkou SR. Od zahájení rekonstrukce probíhající v letech 1967-1972 je areál v majetku stavební fakulty Slovenské technické univerzity a slouží ke vzdělávacím i rekreačním účelům.

 
Graficke pismenko V roce 2012 bylo v zámeckém parku otevřeno Regionální centrum technického vzdělávání. V roce 2014 byly za národní kulturní památku vyhlášeny stavby areálu: konírna, odpočívadlo a fontána.

Text: historie
16.8. 2019 - Luděk Vláčil - zdroj: informační tabule v místě, http://www.pamiatkynaslovensku.sk, https://sk.wikipedia.org a další