Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1291. V těch dobách se zmiňuje jako Cobila nebo Kobula. Později se uvádí pod německým názvem Juncfrowindorf (Panenská ves). V 15. století Kobylá částečně zpustla. Nový rozvoj začal někdy počátkem 16. století spolu s provozem sklárny, jejichž majiteli byli Niemetzové, kteří od biskupa získali i zdejší fojtství. Mikuláš Niemetz (někdy Niklas von Niemitz), biskupský hejtman na Jánském Vrchu, zde zakoupil statek a k němu připojil i statek fojtský. Ten měl také někdy v roce 1571 přestavět bývalou tvrz na renesanční zámek. Zda zde však před stavbou zámku nějaká tvrz skutečně stála, není jisté. V roce 1611 Henrich Niemetz von Wilkau prodal majetek Johannu Mathiasi Wackerovi von Wackenfels. Později byl zámek barokně upraven a jeho majitelé se často střídali. Od roku 1768 jej vlastnili páni ze Skal, za kterých počátkem 19. století získal empírovou fasádu. Zřejmě v té době vznikl u zámku park s rybníkem. Rodu svobodných pánů ze Skal patřil majetek až do znárodnění v roce 1946. Poté zámek sloužil například jako rekreační středisko Ostravsko-karvinských koksoven. Nyní slouží ústavu sociální péče.

Text: historie
16.8. 2016 - Luděk Vláčil- zdroj: http://www.oukobyla.cz, Hrady a zámky na Moravě A-Z na cesty-kolektiv autorů-Olympia 1987, Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku-severní Morava II. a další