Graficke pismenko Rozsáhlé lesy v této oblasti patřily ve 12. století vladykovi Sezimovi a pak jeho synu Hroznatovi. Tyto lesy jako pohraniční hvozdy byly nedotknutelné s přísným zákazem mýcení či zakládání nových obcí, a to platilo i pozdějších staletích. Proto historie Kladské je relativně krátká.

 
Graficke pismenko Toto místo uprostřed hlubokých lesů a zrádných močálů zůstávalo dlouho neobydleno. V r. 1873 koupil zdejší revír o rozloze přes 6000 hektarů od tehdejší státní důlní správy v Horním Slavkově za cenu převyšující 600 000 zlatých německý kníže Otto Friedrich von Schönburg zu Waldenburg (1819-1893). V témže roce se ve Vídni konala národopisná výstava alpských zemí, kde se knížeti tak zalíbila švýcarská expozice, že ji po skončení výstavy celou odkoupil. Jednotlivá stavení nechal rozebrat a v letech 1875-1878 znovu postavit na svém území v Čechách. U středověkého rybníka tu původně stála jen hájenka a parní pila. Pod dohledem švýcarského stavitele byl postaven ještě lovecký zámeček, rentovní úřad, fořtovna, dva sruby pro úřednictvo, obydlí kočího, hospodářská stavení a hostinec U tokajícího tetřeva. Tak vznikla v Čechách pozoruhodná osada ve švýcarsko-tyrolském stylu nazvaná německy Glatzen.
 
Graficke pismenko Když kníže Otto Friedrich r. 1893 na svém saském zámku Waldenburg zemřel, zdědil rodinný majetek syn Otto Sigismund (1866-1936). Osada Kladská se stala princovou láskou, protože byl náruživým milovníkem přírody, lesa a především chovu zvěře. Dlouho zůstával starým mládencem a teprve po padesátce se oženil s Emilií Friederikou Handschke (1876-1964). Jeho o 10 let mladší manželka nebyla urozeného původu, nýbrž herečka a zpěvačka. Elfrieda, jak jí všichni říkali, si však brzy všechny získala svou otevřenou a přátelskou povahou. Za princovy vlády revír v Kladské, druhý největší v Čechách, vzkvétal, žilo tu prý přes tisíc kusů vysoké zvěře a na krásné místo přijíždělo množství vzácných návštěv.
 
Graficke pismenko Princ Sigismund jako 70letý na zámečku v Kladské dne 11. listopadu 1936 zemřel a podle svého přání tu byl i pohřben. Hrobka se nachází v lese za zámečkem. Jeho vdova zde žila až do r. 1945, na konci války však byla zajata americkou armádou a když území měli převzít vojáci sovětští, uprchla do Německa. Svého muže přežila o 28 let a zemřela u Bodamského jezera r. 1964. Kladská jako německý majetek přešla do vlastnictví státu.
 
Graficke pismenko V r. 1963 jedno křídlo zámečku vyhořelo a ubytovanému anglickému lovci zbylo jen to, co měl tehdy s sebou v lese. Stavbu se podařilo brzy opravit, takže na exteriéru není škoda téměř znát. Umělecké dřevořezby a obložení interiéru však již nikdo nahradit neuměl. Zámeček dodnes slouží jako lovecký hotel Garni. V provozu je také hostinec U tetřeva.

Text: historie
7.5. 2005 - Luděk Pitter a Jiří Špaček