Graficke pismenko Od r. 1701 se stal majitelem statku František Sezima z Vrtby a vystavěl novou tvrz (stará tvrz - v zámeckém parku, viz samostatné heslo). O nové tvrzi je zmínka při prodeji r. 1707 Františku Karlu Villánymu. Ten však již po dvou letech prodal kladrubskou tvrz s dvorem a vsí manželům Františku Albrechtu Frueweinovi z Podolí a Anně Alžbětě, roz. Milíčovské z Braumberka. R. 1741 se dostal do dražebního řízení a v r. 1745 jej koupil Antonín Běšín z Běšin. Od r. 1747 se vystřídalo na zadluženém statku ještě několik dalších majitelů, až v r. 1804 koupila Kladruby Marie Františka Údrcká, roz. Sanchezová di Artigoza. Za ní byla nová tvrz patrně upravena na zámek, o němž je zmínka z r. 1807 při prodeji statku Karlu Neunkirchenovi. Další majitelé statku na zámecké budově v podstatě nic nezměnili.

 
Graficke pismenko Z nich na sklonku 19. století vlastnila Kladruby rodina Tascheků. Rytíř Taschek proslul jako cestovatel. Nyní je zámek v  majetku obce.

Text: historie
18.6. 2014 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, kolekt., nakl.Svoboda 1986, Jaroslav Špiroch