Graficke pismenko Karel Paar, který získal Kestřany sňatkem s Františkou Polyxenou ze Švamberka, vystavěl naproti dolní tvrzi raně barokní zámek a při něm založil okrasnou zahradu a vinici. R. 1678 Františka Polyxena Paarová prodala Alžbětě Zuzaně Vratislavové, rozené z Geršdorfu, horní tvrz a zámek, čtyři dvory a vesnice Kestřany, Sudoměř, Vítkov, Nepodřice, Zátaví a Lhotu. O Vratislavové koupil r. 1685 rytíř Adam Humprecht Koc z Dobrše kestřanský statek se „starým a novým zámkem“. R. 1700 koupil Kestřany od Koce kníže Ferdinand Schwarzenberk a připojil je k protivínskému panství. V majetku jeho potomků zůstal kestřanský velkostatek do první pozemkové reformy, kdy historické objekty v Kestřanech převzal československý stát (r. 1924).

 
Graficke pismenko Dvoupatrový raně barokní zámek měl původně při východním boku arkádovou chodbu a v klenutém přízemí salu terrenu se štukovou výzdobou, na kterou navazovala okrasná zahrada. Střední díl chodbového traktu byl zbořen v první třetině 19. století. Objekt byl nadále využíván pro byty, sklad obilí a dílny.

Text: historie
8.4. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechcáh,...