Graficke pismenko Ves Kaštice se v písemných památkách prvně objevuje v roce 1348. V 15. stol. zde stála tvrz. Tvrz spolu s dvorem v průběhu staletí často měnil majitele, až v roce 1807 se majitelem stal Vít Zeiner. Ten dal roku 1833 zbourat starou zchátralou tvrz a na jejím místě postavit r. 1837 prostý klasicistní zámek.

 
Graficke pismenko V roce 1945 přešel zámek spolu s dvorem do vlastnictví československého státu a byla v něm zřízena šlechtitelská stanice. Potřebám zemědělského podniku slouží dodnes.

Text: historie
16.11. 2005 -