Graficke pismenko Lovecký zámeček (či spíše podle Pavla Vlčka - zahradní casino) je jednopatrová stavba s mírně převýšenou přední válcovou částí, v níž je i hlavní sál. Po stranách jsou dvě křídla, v bocích konkávně prohnutá. Převýšenou střední část kryje zvonovitá střecha s vikýři, boční křídla jsou kryta valbovou střechou.

 
Graficke pismenko Nevelký, půvabný objekt spojuje v sobě prvky dvou etap vývoje barokního slohu. Základní kompoziční myšlenka připojující k ústřednímu tělesu, vyvolávajícímu dojem excentristického rozpětí, boční nižší části, je ještě vrcholně barokní. V tomto smyslu je zámeček vlastně jakousi redukovanou variantou Alliprandiho stavby zámku v Liblicích, inspirované ideálním projektem J.B.Fischera z Erlachu a vzniklé v posledních letech 17. století. Vedle této základní barokní kompoziční představy je však samotné provedení stavby rokokové, v detailu až lehce zlidovělé.
 
Graficke pismenko Obnova fasád v r. 1991, při níž byl proveden průzkum barevnosti fasád, ukázala,že stavba vznikla v jednom časovém úseku bez dalších zásahů do jednotlivých architektonických detailů. Z toho je patrné, že zámeček nemohl vzniknout před pol. 18. století, jak se někdy uvádí, ale až poté, co proběhla rokoková úprava vídeňského Hofburgu či Pražského hradu. Oblá ostěnní oken této stavby, odvozená právě od zmíněných císařských staveb, totiž datují stavbu až do 50., či lépe 60. let 18. století.
 
Graficke pismenko Zámeček se zachoval téměř v původním stavu, až na nově proražené vchody a další drobnosti.

Text: popis
19.6. 2014 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, kolekt., nakl.Svoboda 1986, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Pavel Vlček, nakl.Libri, 2001, Jaroslav Špiroch