Kamieniec Ząbkowicki

Kamenz in Schlesien, Kamenec, palác Marianny Oranžské

Čtyřpodlažní čtyřkřídlý palác se čtyřmi nárožními věžemi, vysokými 33 metrů, byl postaven na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 75x48 metrů. Další dvě malé věže jsou po stranách heraldické kortuše. Všechny věže jsou ukončeny cimbuřím. Zámecká křídla uzavírají pravidelné obdélníkové nádvoří obklopené otevřenými arkádami. Nádvoří rozděluje krytý arkádový průchod, spojující jihozápadní a severovýchodní křídlo, na dvě stejné části o rozměrech 19,5x18 metrů. Na přední i zadní fasádě jsou dva centrální rizality, každý s věžičkami. Před vchodem na severovýchodní straně je otevřená hala s lomenými arkádami. Hlavní palác obklopují zdi s věžemi, přístavby a stáje. Celková základna se zaoblenými nárožími má rozměry 88x61 metrů. Na severovýchodě se nachází mohutné hlavní schodiště s terasami, odkud byl krásný výhled. Stavba byla postavena v novogotickém stylu s odkazy na německou a anglickou gotiku nebo románskou a maursko-sicilskou architekturu.

Text: popis
8.3. 2021 - Luděk Vláčil - zdroj: https://www.zamkipolskie.com/kaec/kaec.html a další