Prohlídkové trasy:

Trasa A – Adamovo stavení - Prohlídková trasa je přístupná po celou sezonu (duben – říjen). Prochází reprezentačními prostory prvního patra renesančního křídla, postaveného Adamem II. z Hradce v druhé polovině 16. století. Renesanční, tzv. zelené pokoje s nástěnnou výzdobou, malovanými kazetovými stropy jsou vybaveny dobovým zařízením a portréty bývalých majitelů. V Rožmberské chodbě a  dalších pokojích visí kromě fiktivního portrétu Bílé paní další obrazy, z nichž mnohé pocházejí ze slavné černínské sbírky. Mezi nimi dominuje rozměrné plátno českého barokního malíře Petra Brandla, „Josef Egyptský se dává poznat svým bratřím“. Z prvního patra arkád je nejhezčí pohled na celé třetí nádvoří. Trasa končí v hudebním pavilonu Rondelu, který upoutá bohatou plastickou zlacenou výzdobou. Délka trasy cca 50 min.
Trasa B – Středověký hrad - Přístupná od května do září. Uvádí návštěvníka do nejstaršího období existence hradu v Jindřichově Hradci, interiérů gotického paláce. Zahajuje v původně gotické kapli sv. Ducha, barokně upravené. Elegantní žebrová klenba kryje Královský sál s galerií fiktivních portrétů českých panovníků na stěnách. Unikátní je prostor s nástěnnými malbami svatojiřské legendy z r. 1338 i deskový obraz Jindřichohradecké Madony z doby kolem roku 1460. Závěr prohlídky je v Černé kuchyni, v níž se na Zelený čtvrtek připravovala známá sladká kaše pro chudé. Délka trasy cca 50 min.
Trasa C – Apartmány 18. a 19. století - Trasa je přístupná od června do srpna. Začíná na třetím nádvoří seznámením s exteriéry nejstarší hradní architektury, pokračuje v přízemí Adamova stavení, vybaveném klasicistním nábytkem a ostatním zařízením, pocházejícím z nedalekého loveckého zámečku Jemčina, kam Černínové přesídlili po katastrofálním požáru Jindřichova Hradce v r. 1773. Je tu k vidění i soubor portrétů slavné lovecké psí smečky Františka Josefa Černína, jednoho ze zakladatelů parforsních honů v Čechách. Prohlídka pokračuje soukromými pokoji Černínů, hracím salonem s kulečníkem a vrcholí v zahradním hudebním pavilonu Rondelu, který upoutá bohatou plastickou zlacenou výzdobou ze 16. století. Délka trasy cca 50 min.
Černá věž (hladomorna) - Věž je přístupná v květnu a září o sobotách a nedělích, v červnu až srpnu denně. Při špatném počasí (vítr, déšť) se věž uzavírá. Věž je jednou z nejstarších staveb areálu z doby po r. 1220. Je vysoká 32 metrů, zdi jsou silné místy až 3,5 metru. Během výstupu na věž lze nahlédnout do interiéru nejstarší hradní kuchyně, objevené při nedávných opravách. Na ochoz věže, z kterého se otevírá pohled na celé město a okolí, vede 149 schodů. Věž je přístupná samostatně, bez průvodce.

Text: turistické
18.8. 2013 - E.H. podle http://www.zamek-jindrichuvhradec.eu