zámek Jemniště

Nový zámek

Zámek Jemniště

Graficke pismenko Prvním sídlem pánů z Jemniště byla tvrz, doložená v písemných pramenech v roce 1542. Když získal v 18. století panství František Adam z Trauttmansdorffu, nechal vybudovat západně od staré tvrze na mírném návrší dnešní zámek. Jeho stavba vznikla před rokem 1724 nepochybně podle projektu významného českého barokního stavitele Františka Maxmiliána Kaňky, s nímž spolupracovali další vynikající umělci, především malíř Václav Vavřinec Reiner, který se podílel na výzdobě kaple sv. Josefa. Po požáru v roce 1754 byly interiéry zámku upravovány a z této doby pocházejí také malby hlavního sálu od Felixe Antonína Schefflera.

 
Graficke pismenko Posledními majiteli zámku byli Sternbergové, kteří Jemniště koupili v roce 1868 a znovu získali do soukromého majetku po roce 1989. Rodina Sternberků obývá levé křídlo zámku, Další zámecké interiéry, vybavené dobovým nábytkem, jsou zpřístupněné veřejnosti. Přístupná je také kaple sv. Josefa a zámecký park.

Text: historie
5.7. 2006 - Autorský kolektiv SÚPP, Průvodce po hradech a zámcích (doplněno redakcí)