Graficke pismenko První zmínka o vsi pochází z roku 1209. V roce 1324 se ves uvádí jako Terra Iwan a v roce 1553 pod názvem Iwáni. V té době ji vlastnil Gašpar Šerédy. Jako další majitel se uvádí Leopold Amande, za něj byla v roce 1640 vystavěna zemanská kúria (sídlo drobné šlechty). Na jejím místě nechal v 2. polovině 18. století (někdy po r. 1763) významný muž uherského dvora Anton I. Grassalkovič, který byl rádcem Marie Terezie, vybudovat renesanční kaštěl (slovensky kaštieľ - jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku u nás označovaný jako zámek [popřípadě tvrz]). V té době se nedaleko rozkládaly hluboké dubové lesy a zámek původně sloužil jako lovecký, ale konaly se zde také významné slavnosti. Rod Grasalkovičů zámek vlastnil až do roku 1841, kdy Antonem III. vymřela tato rodová větev po meči. Poté byl jejich majetek vydražen a zámek koupil srbský kníže Michal Obrenovič, který jej daroval své ženě, uherské šlechtičně Júlii Huňadyové, s níž se oženil v roce 1853. Obrenovič byl důvěrným přítelem Ľudovíta Štúra (jeden z hlavních aktérů Slovenského povstání v letech 1848-1849), který jej zde také v roce 1855 navštívil.

 
Graficke pismenko V roce 1856 postihl Ivanku požár, po kterém byl zámek přestavěn do současné novogoticko-secesní podoby. Byla zbořena jihozápadní část zámku a na jejím místě vznikla věž sloužící jako vodojem. V 18.-19. století zámek obklopovala francouzská zahrada a park s množstvím soch, altánů a fontán.
 
Graficke pismenko V roce 1942 se vlastníkem zámku stalo Tovaryšstvo Ježíšovo (Jezuitský řád). Jezuité v něm zřídili internát pro studenty svého bratrského gymnázia. Po 2. světové válce sloužil Ústavu experimentální fytopatologie a entomologie SAV. Po restituci v roce 1989 byl navrácen řádu jezuitů. V roce 2001 byl zrekonstruován a v současnosti je sídlem dvou jezuitských institucí.

Text: historie
15.5. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj: Informační cedule, 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností. Ján Lacika, Ikar 2010,Atlas slovenských kaštieľov a kúrií - 1. (Bratislavský kraj) Nikoleta Jurčinová, Miloš Zverina, Nitrava (2014) a další