Graficke pismenko Historie Hradiště není dosud zcela jasně objasněna. Ve starší literatuře je často uváděn rok 1383 v souvislosti s Protivou z Kvasejovic, jako doklad první zmínky o tvrzi v Hradišti. Dnes se s vysokou pravděpodobností předpokládá, že tento zápis nesouvisí s Hradištěm u Klatov, ale s Hradištěm u Kasejovic. Ve druhé polovině 14. stol. je v souvislosti s Hradištěm u Klatov vzpomínán Zdeněk z Hradiště a později jeho syni. Je tady pravděpodobné, že v Hradišti nějaké panské sídlo v té době stálo.

 
Graficke pismenko Dodnes dochovaný barokní zámek však vznikl mnohem později a to ve druhé polovině 18. století za Bedřicha z Elvenichu. Jeho potomci drželi statek až do roku 1828, kdy bylo Hradiště rodinou Kleistů připojeno ke statku Mlázovy. Po válce bylo v zámku rekreační středisko n. p. Armabeton z Kralup nad Vltavou. V roce 1995 byl zámek vrácen v restituci.

Text: historie
3.5. 2007 - L.P.