Graficke pismenko Hoštice jsou zmiňovány již v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141.

 
Graficke pismenko Hoštická tvrz byla vybudována v první polovině 14. století, kdy tu sídlili vladykové
 
Graficke pismenko z Hoštic (v roce 1341 Mikuláš z Hoštic).
 
Graficke pismenko Po nich vlastnili Hoštice také pánové z Kravař. Tvrz zanikla za válek česko-uherských,
 
Graficke pismenko neboť v roce 1480 se připomíná jako pustá (nazývána tvrziskem). Stávala v místech dvora.
 
Graficke pismenko Byla však opět brzy obnovena po roce 1530, kdy Hoštice tvořily vlastní statek, spravovaný
 
Graficke pismenko nejdříve Janem Francem z Háje a od roku 1546 rodem ze Zástřizl. Vesnici v roce 1643 zpustošili Švédové natolik, že byla z velké části pustá. Tehdy, ne-li dříve, zanikla také tvrz.
 
Graficke pismenko Na jejím místě byl koncem 17. století postaven jednopatrový barokní zámek (první zmínka
 
Graficke pismenko o něm pochází z roku 1766), přebudovaný v roce 1788 v rokokovém slohu. V klasicistním stylu byla zámecká budova upravena počátkem 19.
 
Graficke pismenko století. Od roku 1875 drželi Hoštice hrabata Dubští z Třebomyslic ze zdislavické větve.
 
Graficke pismenko Z tohoto rodu pocházela také rakouská spisovatelka Marie Ebner-Eschenbach, rozená hraběnka
 
Graficke pismenko Dubská (1830-1916), která v zámku bydlela a také zde tvořila. Dnes zámek spolu s rozlehlým
 
Graficke pismenko parkem patří soukromým majitelům a není tudíž ani přístupný. Jejich potřebám přizpůsobeno i současné
 
Graficke pismenko využití zámku. Zámek je dnes opraven a ve velmi dobrém stavu - je to patrová jednoduchá budova;
 
Graficke pismenko na čelní straně s vystoupeným balkónkem, podepřeným v přízemí sloupky.
 
Graficke pismenko V zámeckém komplexu je vzácný erb, atika, strop se zlacenými řezbami, hospodářská budova,
 
Graficke pismenko kašna, hrobka Geislerové - Thurkheimové.

Text: historie
28.11. 2002 - Martin Zvonek