Graficke pismenko Mnohá literatura se o zámku v Hošťálkovicích zmiňuje, mnohá jej dokonce na dobové pohlednici vyobrazuje, ale většina literatury shodně uvádí, že zámek v Hošťálkovicích zanikl. Není to však pravda. Zámek, který se nacházel uprostřed rozlehlého obdélného areálu hošťálkovického panského dvora - statku - dodnes existuje. Pouze upadl v zapomění v paměti lidí. Nikdo by dnes již neřekl, že tato budova, která v minulých desetiletích jen tiše chátrala a dělala ostudu obci, je vlastně "chloubou" obce, jeho historickou dominantou.

 
Graficke pismenko Zchátralý komplex bývalého zámku a k němu přistavěné budovy sýpky z režných cihel nechala obec Hošťálkovice přestavět na bytové jednotky takřka v hodině dvanácté. Velmi zchátralá budova byla ostudou obce.
 
Graficke pismenko Nabízí se otázka jestli je lepší nechat budovy zámků chátrat a pomalu sledovat jejich zánik, nebo je naopak přestavět a využít pro další generace. Samotný zámek je dodnes ve hmotě bytového domu dobře rozeznatelný. Původní Rotschildovský zámek tvoří východní, dvoupatrovou hmotu objektu s imitací nárožního kvádrování.
 
Graficke pismenko Původní podobu zámku si lze snadno představit podle dobové pohlednice z roku 1905. Jednalo se o patrovou obdélnou budovu krytou jendoduchou valbovou střechou. Patro bylo od přízemí oddělené jednoduchou římsou a nároží zdobilo bosované kvádrování. Na výchdoní straně zámku se nacházel balkón. K západní straně zámku přiléhala přistavěná přízemní hospodářská část, přestavěná později na sýpku.

Text: turistické
31.3. 2006 - Jan P. Štěpánek