Dějiny zámečku v Hošťálkovicích

Graficke pismenko U hošťálkovického vrchnostenského dvora byla tvrz vybudována nejspíš na konci 15. stol, písemně je však doložena až r. 1502. Kde přesně tato stará tvrz stávala nelze určit – v listinách se údajně zmiňuje místo zvané Hradisko. Je ale možné, že stála na místě pozdějšího zámku. Ten si nechal uprostřed dvora vystavět ostravský obchodník Antonín Josef Römisch, který Hošťálkovice získal v r. 1832. Když v  r. 1842 připojil několik vesnic z hlučínského panství, vytvořil poměrně rozsáhlý statek, který však v r. 1847 koupil nový majitel vítkovických železáren Šalomoun Meyer svobodný pán Rothschild a spojil ho opět se statkem hlučínským. Zámek od té doby sloužil jen hospodářským a správním účelům. V mnoha publikacích se dočítáme, že ve 2. pol. 19. stol. pak zcela zanikl v komplexu budov statku – významem možná, avšak jako objekt nadále existoval. Šlo o nevelkou jednopatrovou budovu obdélného půdorysu s nízkou sedlovou střechou. Byla vystavěna v empírovém slohu, avšak nenesla téměř žádné výrazné architektonické prvky (pouze bosování nároží a ozdobný balkónek v čele). Zezadu k budově přiléhalo přízemní hospodářské stavení obilné sýpky, později upravené do výše zámku s využitím režného cihlového zdiva.

 
Graficke pismenko Zámek už před válkou koupilo spolu s celým komplexem bývalého Rothschildova statku město Ostrava, které dalo celý areál do užívání Zahradním službám města Ostravy. Zřejmě už před válkou sloužil objekt samotného zámku bytovým účelům a tuto funkci nepřestal plnit ani po ní, respektive je známo, že jeho první patro sloužilo jako samostatný byt a přízemí, které tvořila jedna veliká síň, využívali zaměstnanci Zahradních služeb jako klubovny nebo besední místnosti. Později vznikly dva byty i v prostorách sýpky. Byt fungoval do 70. let, avšak budova nebyla valně udržována a její stav se neustále zhoršoval. V následujících třiceti letech se už jistě měnila v ruinu a její větší část zela prázdnotou (i když později se v prostorách usadily tři početné rodiny, které tu snad zůstaly až do 90. let). Když po r. 1989 získala zámeček do užívání obec zatékalo do objektu, což působilo negativně na jeho statiku a hrozilo mu tak úplné odstranění. ÚMOb Hošťálkovice se ale rozhodl budovu využít k vytvoření nových bytů. Od prosince 2002 do prosince následujícího roku pak probíhaly opravy, které objekt po statické stránce zachránily. Během nich však úplně ztratil charakter empírového sídla i historické budovy vůbec – ta zcela zanikla v novostavbě.

Text: historie
22.3. 2006 - Ivánek, J.: Ostravské zámky a jejich poválečná historie. Sborník studentských prací Ostravské univerzity