Prohlídkové okruhy:

Hrad - prohlídka s průvodcem vede návštěvníky do raně gotické kaple, renesančních obytných prostor (ložnice, jídelna, pracovna) a zbrojnice. Prohlídka trvá cca 60 min.
Zámek - prohlídka s průvodce provede návštěvníky zámeckými obytnými prostorami (16. stol. - poč. 20. stol.), mezi které patří salony, taneční sál, knihovna či unikátní obrazová galerie českých panovníků. Prohlídka trvá cca 60 min.
Purkrabství - prohlídka s průvodcem, jedná se o společnou expozici Městského muzea Horšovského Týna a Státního zámku. Prohlídka vede jízdárnou (unikátní sbírka kočárů a saní), ochozovou chodbou vede do historických interiérů purkrabského paláce s bohatým vybavením (kuchyně, ložnice služebnictva, 3 místnosti - ukázka bydlení měšťanských vrstev, prádelna, mandlovna). Prohlídka trvá cca 60 min.
Mitsuko - prohlídka s průvodcem stálé expozice z pozůstalosti hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, rozené Japonky, významné osobnosti, která žila na přel. 19. a 20. stol. v Čechách na nedalekém zámku v Poběžovicích poté, co se provdala za barona Heinricha Coudenhove-Kalergi. Prohlídka trvá cca 40 min.

Text: turistické
8.7. 2013 - E.H. podle http://www.horsovsky-tyn.cz; http://www.nase-rodina.cz