Horšovský Týn - hrad a zámek

Graficke pismenko Jan III. z Dražic, pražský biskup, začal budovat někdy po r. 1258 raně gotickou falc. Opevněný hrad kastelového typu byl postaven na ostrohu dlouhém asi 69 m a širokém 50 m. Do hradu se vcházelo po padacím mostě v místě dnešního vstupu. V prvním patře jižní věže hradu byla obdélná trojlodní kaple Nejsvětější Trojice z období let 1260 - 1270, její nejvzácnější prostor mimořádné umělecké hodnoty a působivosti. Přestože byla raně gotická kaple výrazně porušena renesanční přestavbou po požáru v r. 1547, zachovala se z její původní podoby podstatná část.

 
Graficke pismenko Po husitských válkách hrad přešel z majetku církve do majetku feudálů, nejprve byl vlastněn rodem Ronšperků, okolo roku 1535 získal zdejší panství významný český rod pánů z Lobkovicz. Po Velikonocích r. 1547 postihl Horšovský Týn velký požár, při kterém vyhořelo téměř celé město i s předměstím a oheň zle poškodil i hrad. Roku 1550 nechal Jan mladší Popel z Lobkovic ruinu přestavět ve výstavní renesanční sídlo, které se zachovalo dodnes. Pro účast na stavovském povstání byl majetek po bitvě na Bílé hoře rodu zkonfiskován (Vilém, syn Jana z Popela, byl odsouzen k trestu smrti). Zámek koupil roku 1623 štýrský hrabě Maximilián z Trauttmansdorffu. Trauttmansdorffům náležel zámek až do r. 1945, kdy se stal na základě Benešových dekretů majetkem státu.
 
Graficke pismenko Koncem 19. století prošel zámek rekonstrukcí. Původně renesanční zahrada byla roku 1905 upravena na přírodně krajinářský park, rozkládající se na ploše téměř 40 ha. Roku 1996 byl zámek i s areálem zařazen mezi chráněné národní kulturní památky ČR (zámek, budova purkrabského paláce, přírodně krajinářský park s glorietem, loretánskou kaplí a letohrádkem - tzv. Vdovským domem).

Text: historie
12.2. 2004 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách , na Moravě a ve Slezsku – kolektiv autorů pod vedením dr. Miloslava Bělohlávka (doplněno redakcí dle http://www.horsovsky-tyn.cz)