Graficke pismenko Zámek stojící na mírném skalnatém svahu na levém břehu Vltavy je podélná jednopatrová budova s bosovaným portálem na severní straně (hlavní průčelí), nad nímž je znak arcibiskupa hraběte Jana Bedřicha z Valdštejna s letopočtem 1685.

 
Graficke pismenko V patře je velký plochostropý reprezentační sál, s malovaným ornamentálním pásem pod stropem, se dvěma malovanými portály a s krbem s volutovým ostěním. Výzdoba sálu i krb je současný s výstavbou barokního zámku.
 
Graficke pismenko Chodby částečně sklenuty křížovými hřebínkovými klenbami.
 
Graficke pismenko Zbytky někdejšího ohrazení jsou patrné na západní a zčásti též na jižní straně.
 
Graficke pismenko Na obou koncích jižní ohradní zdi stojí při vstupu do dvora barokní brány zčásti zazděné, současné s přestavbou tvrze.

Text: popis
28.7. 2009 - Hrady,zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku-Jižní Čechy,nakl.Svoboda,kolekt.aut., Umělecké památky Čech,sv.čtvrtý,nakl.Academia,kolekt.aut., Jaroslav Špiroch