Graficke pismenko První písemná zmínka o Hajanech pochází z roku 1323. Ves patřila po celý středověk a velkou část raného novověku starobrněnským cisterciačkám.

 
Graficke pismenko První výraznější stavební činnost lze však spojit teprve s prvním šlechtickým majitelem Kaschnitzem von Weinberg, který po roce 1714 nechal vybudovat hlavní zámeckou budovu. Na stavbu navázal po roce 1746 Hájek z Waldstätten přístavbou bočního křídla. V roce 1790 panství koupil rod rytířů Smetanů, s nímž je spojen velký stavební rozvoj celého areálu. Dochovaly se i některé plány na hospodářské budovy z roku 1792 od zednických mistrů. Na stavbě se podílel například Matyáš Jednuška, který byl činný v poslední čtvrtině 18. století pro Kounice nebo pro rajhradský klášter.
 
Graficke pismenko K budově zámku z jihu a východu přiléhala květinová zahrada. Smetanové se soustředili především na ekonomický rozvoj své državy. Založili pivovar a první octárny na Moravě. V roce 1857 Hajany získali Mitrovští, kteří se věnovali úpravám zámku, při nichž získal svou současnou podobu. Tu jen mírně doplnili manželé d’Harnoncourt-Unverzagt, kteří zvýraznili hlavní zámeckou osu atikou s aliančním erbem. Ti si nedaleko zámku nechali vybudovat také rodovou hrobku.
 
Graficke pismenko Po roce 1948 začala stavba upadat a interiér zámku byl přebudován na byty. Celý areál značně zchátral a je neudržovaný i v současnosti. Na první pohled vypadá objekt jako opuštěný, ale není tomu tak, některé části slouží stále jako byty.

Text: historie
17.3. 2016 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.pruzkumypamatek.cz a další