Graficke pismenko Renesanční zámek v Doudlebech nad Orlicí byl postaven údajně na místě starší gotické tvrze, tzv. Kamenné tvze. Z původní stavby se zřejmě téměř nic nezachovalo. Čtyřkřídlý zámeček byl postaven jako lovecké sídlo v letech 1585 – 1590, nechal jej postavit Mikuláš st. z Bubna. Je možné, že zámek měl původně visuté dřevěné pavlače, které později za válečných událostní zanikly. Kolem roku 1630 byl proto za Jindřicha Jana z Bubna dostavěny zděné nádvorní arkády (které překryly původní sgrafitovou výzdobu z r. 1590). V této době byl také vytvořen kamenný vstupní portál.

 
Graficke pismenko V letech 1670 – 1690 byl zámek raně barokně upraven Františkem Adamem z Bubna (mj. doplněny barokní štíty vikýřů a rizalitů a sochařská výzdoba na schodišti, interiéry vyzdobeny štukami a malbami. Zevní sgrafita skryla nová omítka. V této době byla postavena většina hospodářských staveb a panský dům v podzámčí).
 
Graficke pismenko Roku 1809 prodali Bubnové svůj zámek v Žamberku a do zámku v Doudlebech, který jim sloužil pouze jako letní sídlo, se přestěhovali natrvalo. Kolem zámku vybudovali anglický park, z náboženských důvodů byly zabíleny téměř všechny nástropní malby (pohanské motivy). Tři místnosti byly přepaženy, aby se daly lépe vytápět.
 
Graficke pismenko Roku 1886 byl zámek restaurován, při této příležitosti byla obnovena původní sgrafitová výzdoba.
 
Graficke pismenko V l. 1958-60 znovu odkryty a restaurovány (do r. 1965) raně barokní malby s neobvyklými náměty mytologických obrazů a vzácně se objevující emblematika, vycházející z manýristických vzorníků (Ottavio Strada). Emblémy v sobě skrývají hádanky a svojí vizuální strukturou připomínají stavbu renesančních sonetů, jak je proslavil William Shakespeare.
 
Graficke pismenko V severovýchodním sále se zachovala kachlová kamna z r. 1690, v zámecké kapli sv. Rodiny zachován původní raně barokní mobiliář z poslední čtvrtiny 17.století.
 
Graficke pismenko Zajímavostí je, že zámek s výjimkou období totality patřil jednomu rodu, pánům z Bubna a Litic. V protektorátní vládě generála Eliáše vedl Mikuláš z Bubna-Litic rezort zemědělství a lesního hospodářství. Po válce byl uvězněn v pankrácké věznici, kde trval na tom, aby byl postaven před soud a měl možnost doložit svoji ne-kolaborantskou činnost (vláda generála Eliáše byla za války nacisty rozprášena a Eliáš i mnozí další popraveni). Roku 1948 byl zámek znárodněn, Adam z Bubna se svým otcem Mikulášem emigrovali do Rakouska, Adam později odešel do Austrálie, odkud se po r. 1989 vrátil. Majetek byl v restituci vrácen sourozencům Adamovi a Eleonoře, zámek Doudleby je v současnosti v majetku paní Eleonory Dujkové, která jediná z rodu zůstala po r. 1948 a po zabavení zámku v Československu a byla komunisty dosti šikanována (o svém životě napsala knihu Vzpomínání).

Text: historie
29.7. 2013 - E.H. podle Heleny Dvořákové, Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou, F. Musil a L. Svoboda, Grantis s.r.o. 1998; www.zamek-doudleby.cz; Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Pavel Vlček, Libri 1999