Graficke pismenko Zámek stojí v jihozápadní části obce a tvoří severní křídlo bývalého panského dvora. Protáhlou patrovou budovu kryje sedlová střecha, uzavřená na obou koncích volutovými štíty. Z prostředka hřebene vyčnívá střešní vížka s cibulovitou bání a je v ní zavěšen zvon, odlitý ve 2.pol.17.stol. pražským zvonařem Mikulášem Loewem. K jižnímu, nádvornímu průčelí je přisazen rizalit a na fasádě jsou namalovány sluneční hodiny. Všechny klenby v přízemí mají valené klenby barokního původu, prostory 1. patra jsou plochostropé a chodbu východní části kryje barokní trámový záklopový strop s ozdobně vyřezávanými deskami. Patro západní části rizalitu obsahuje bývalou černou kuchyni. Architektonicky a pohledově významnou součást areálu představuje barokní vjezdová brána dvora, situovaná vedle zámku, ve stejné rovině s jeho východním štítem.

 
Graficke pismenko Raně barokní zámek patří k významným představitelům menších venkovských sídel na Českobudějovicku a je také klíčovým svědkem doubravické historie.

Text: popis
30.5. 2014 - Tvrze, hrady a zámky Českobudějovicka, D.Kovář, Historicko-vlastivědný spolek, Č.B. 2011, Jaroslav Špiroch