Graficke pismenko Původní hrad stával na výrazné ostrožně na pravém břehu Ohře. Zda měl i předhradí není jisté. Nejvýraznějším pozůstatkem původního hradu je část tělesa polokruhové parkánové bašty nad řekou, v níž je vestavěna barokní kaple. Nejspíš šlo o hrad bergfritového typu, jádro mělo zhruba tvar kruhové výseče. Původní je i průběh dnešní obvodové zdi. Během posledních stavebních úprav se ukázalo, že současná zámecká budova je novější stavbou z doby po roce 1841. Staršího původu jsou pouze dva valeně zaklenuté sklepy pod jihozápadním zámeckým křídlem.

Text: popis
28.1. 2007 - © T. Durdík - Ilutrovaná Encyklopedie českých hradů (+dodatky 1 a 2), Libri, Praha 2000