Graficke pismenko Nejstarší části Branického dvora po jeho získání dominikány pochází do poloviny 17. století. Tehdy vzniklo severovýchodní křídlo s kaplí s. Kříže. Z původních čtyř křídel se do současnosti dochovaly tři včetně zvonice z roku 1761. Ve spodní části věže směrem do Branické ulice je umístěn reliéf představující ukřižovaného Krista, k němuž se modlí dominikán. Představu o podobě dvora si lze představit z jeho popisu z poloviny 19. století. Podle tohoto popisu se jednalo téměř o uzavřený dvůr. Ten byl vůči světovým stranám natočen ne křídly, ale nárožími. Všechny stavby již v polovině 19. století vystavěny z nespalitelného materiálu. Pivovar v Branickém dvoru sloužil ke svému účelu do roku 1907. Objekty pak sloužily různým účelům. Od r. 1912 zde bylo kino Alhambra. Pak převzal areál pražský magistrát a byla zde umístěna telefonní centrála a v části policejní stanice. Do dnešních dnů zde postupně působila celá řada institucí a organizací. V současnosti je Branický dvůr stále bez využití. Stav Branického dvora vyžaduje zásadní stavební rekonstrukci. K tomu se zavázal současný nájemce, kterému městská část Praha 4 v roce 2014 dvůr pronajala na 50 let. Nový nájemce chce v areálu znovu obnovit vaření piva a tím chce navázat na tradici vaření místního piva. Také zde chce provozovat restauraci.

Text: popis
14.8. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: Pavel Vlček a kol. Umělecké památky Prahy. Velká Praha A-L, , Academia, Praha 2012